Motorcyklist mod modkørende venstresvingende bilist

Ulykkestype A

Uheldssituationen er en af de mest hyppige hvor det får fatale følger for motorcyklisten. Det skyldes sandsynligvis at motorcyklisterne føler sig sikre på at de er blevet set fordi udsynet for så vidt er i orden. Derfor fortsætter de fleste også med uændret hastighed og uden at være klar til at reagere, hvis det viser sig at bilisten alligevel drejer ind foran.

Problemets kerne

Bilister, der skal svinge til venstre, kigger meget naturligt på modsatte bane. Herefter kigger de ofte på den vej, de skal svinge ind på, og orienterer sig om bagvedkørende og overhalende køretøjer. Først derefter kaster de måske igen et hurtigt blik på den modsatte bane.

Problemets afhjælpning

1. Din placering i vognbanen af afgørende betydning for om modparten har mulighed for at se dig. Hvis du f.eks. kører bag ved en anden bil, så kan det godt være at bilen foran dig bliver set, men hvis bilen foran dækker for din motorcykel og dermed også for dit nærlys, så er det formodentlig derfor du ikke bliver set. For selv om du kan kigge hen over bilen, så ser den modkørende jo i bedste fald kun din hjelm og ikke motorcyklen.
Du skal således sikre dig, at det for den bilist, som skal svinge til venstre, har været muligt at se hele dit køretøj ved at du har gjort dig synlig forfra uafhængigt af forankørende køretøjer.

2. Din risiko er afhængig af dit valg af hastighed, og en defensiv køreteknik er også et godt middel til at gøre din kørsel så sikker som muligt.
I lighed med situationen med bilisten ved et kryds, som skal på tværs af din kørebane, så er tidsforbruget til denne manøvre også omkring 5-6 sekunder, hvilket er den tid, du har til rådighed til enten at reducere farten, standse helt eller undvige.
Er afstanden så kort at du ikke kan nå at standse, så bør du under alle omstændigheder overveje hvor meget du vil nedsætte hastigheden for at reducere din egen risiko, hvis bilisten drejer ind foran dig når du kun er 2-3 sekunder fra at passere forbi køretøjet. I denne situation er det ikke sådan - som nogle fejlagtigt tror - at du er blevet forvekslet med en knallert, nej - du er ganske enkelt ikke blevet set!

3. Du skal gøre dig synlig, hvilket igen betyder at kontrastfarver i forhold til omgivelserne gør det muligt at adskille netop dig fra den øvrige trafik uanset det er inden for bymæssig bebyggelse eller ude i en grøn eller mørk skov. Kontrastfarver skal være så langt væk fra forlygten som muligt, hvilket i praksis betyder at de skal være på hjelmen og sidespejlene. Placeringen her medfører også at de altid følger med på både korte og lange ture og ikke er afhængig af om du husker at få en separat beklædningsgenstand på en dag du måske har lidt travlt.
For at øge din synlighed kan du med fordel "kippe" med fjernlyset et par gange, dels er det synligt på længere afstand p.g.a. lyskeglens vinkel, dels øger den skiftende lysstyrke synligheden markant - også i dagslys. Har du i forvejen solen i ryggen, så er det din bedste mulighed for at øge din egen synlighed i forhold til din baggrund.

Redigeret 7. august 2016