Bilist fra sidevej mod ligeudkørende motorcyklist

Ulykkestype B

Uheld af denne type er et af de hyppigst forekom-mende, og det er samtidig et af de typer, som ofte får fatale følger for motorcyklisten.
Samtidig er det en af de mest forekommende situationer du oplever i trafikken, selv på små ture.

Problemets kerne

Uanset hvilken hastighed du har som motorcyklist, så vil det at ramme et tværgående køretøj altid gøre ondt, selv ved lave hastigheder.
Og selv om det er lovpligtigt at køre med tændt nærlys i dagtimerne for både motorcyklister og biler, så bør du som hovedregel altid køre, som om du ikke kan ses.
Der kan såmænd også være en lang række af forskellige faktorer, som gør at bilisten ikke har set dig. Det kan være alt lige fra blænding fra sol til dårlige oversigtsforhold på grund af bevoksning eller skilte. I nogle køretøjer kan bilens konstruktion gøre, at der kan være blinde vinkler, som gør at du ikke bliver set, før bilen er kørt ud foran dig.

Problemets afhjælpning

1. Din egen placering på vejbanen af betydning for dit eget udsyn. Har billisten dårligt udsyn fra sidevejen, så vil du ved den optimale placering opdage den foreste del af bilen længe før bilisten har en chance for at se dig. I den situation kan du være sikker på at det bliver dig, som skal reagere først, for bilisten når det næppe.
Er der tæt trafik, så kan bilistens opmærksomhed være rettet mod andre køretøjer, og så skal du tage hensyn til, at andre køretøjer foran kan dække for udsynet til dig og din motorcykel.
Selv om udsynet er rigtig godt og du kan se bilen nærme sig krydset, så vil bilens opbremsning ved krydset kunne afsløre om der er tegn på at overholde vigepligten. Kommer der modkørende, som kan forventes at passere krydset nogenlunde samtidig med dig, så kan det være et faresignal om at opmærksomheden ikke er rettet mod dig.

2. Du skal være opmærksom på hvilken risiko du vil udsætte dig selv for. Ved målinger har vi fundet at det som oftest tager en bil 5-6 sekunder fra den sætter i gang ved et kryds og til den ene vognbane er passeret. Situationen svarer til at du nærmer dig et T-kryds, og kan se at bilens blinklys er aktiveret på den side af bilen, der vender mod dig. Det betyder, at det også er i dette tidrum du skal reagere hvis bilisten ikke overholder sin vigepligt. Omregnet til din hastighed, så har du nogle sekunder til at reducere din hastighed for at bilen vil være væk fra din vognbane inden du når krydset. Omsat til afstand, så har du selv rigtig gode muligheder for at udgå et uheld hvis du med 80 km/t på godt 100 meters afstand oplever at en bil ikke overholder sin vigepligt. Er afstanden under din bremselængde, så er der en alvorlig risiko for uheld, hvis du ikke er blevet set.

3. Du skal gøre dig synlig. Det skal du gøre, dels ved hensigtsmæssig placering, tændt nærlys samt ved brug af iøjenfaldende farver. Disse skal - for at have en positiv effekt - være placeret så langt væk fra forlygten som muligt. Her tænkes på sidespejlene og på hjelmen. Farven skal være i kontrast til omgivelserne, uanset du kører i bymæssig bebyggelse eller i en grøn eller dunkel skov. Bruger du disse placeringer, så er du sikker på at kontrastfarverne er med på hver eneste køretur og ikke noget, som du kan risikere at glemme, hvis du har travlt.

Kun ved lave hastigheder har du en mulighed for at få øjenkontakt med bilisten, og selv her er det ikke et sikkert tegn. Du ved nemlig ikke hvad bilisten har registreret selv om ansigtet vender i din retning, så det er altid op til dig selv at tage vare på din egen sikkerhed.

Redigeret 7. august 2016