Presseinformation

Forskel på at køre bil og køre motorcykel

Ofte høres bilisters bemærkninger om motorcyklisters kørsel som noget, der ikke burde kunne finde sted i trafikken.

Det skyldes som regel at bilister, der ikke selv har kørt motorcykel, har en anden indgangsvinkel til opfattelse af trafiksituationer. Som bilist er man tvunget til udelukkende at sidde i en given højde og i samme placering i forhold til vognbanen. Det sætter naturlige grænser for udsynet i forhold til såvel bakketoppe som udsyn i venstrekurver. I disse situationer har motorcyklister væsentlig bedre mulighed for at skaffe sig bedre udsyn, dels ved at de som udgangspunkt sidder med hovedet i en højere position i forhold til vejbanen, dels ved at motorcyklisten kan skifte placering på vejbanen for at få bedre udsyn i kurver.

Benytter motorcyklisten sig af disse fordele for at skaffe sig et bedre udsyn, så opfattes det ofte fejlagtigt af bilisterne som om motorcyklisten flakser rundt på vejbanen og ofte som om motorcyklisten tager chancer, som bilisten ikke ville tage.
Dette giver sig til tider udslag i en holdning blandt bilister om, at motorcyklister kører aggressivt, hvorimod motorcyklisterne slet ikke kan genkende den opfattelse af deres adfærd i trafikken.

Ikke desto mindre, så er det af afgørende betydning for trafiksikkerheden, at begge trafikantgrupper bliver bedre til at se hinanden i rette tid og agere herefter. Bilister optræder hyppist i situationer, hvor der sker uheld med motorcyklister i kryds, hvor vigepligten bliver overtrådt eller hvor en bilist drejer ind foran en modkørende motorcyklist.

Som motorcyklist er det altafgørende, at man er opmærksom på trafiksituationerne, fordi man bruger kroppen til at ændre motorcyklens kørselsretning, hvorimod bilister har mulighed for at rette opmærksomheden på alt lige fra radio/telefon til andre personer i bilen uden at bilen hverken forlader asfalten eller vælter af den grund.
M.a.o. er det muligt at være mere uopmærksom på trafikken som bilist end det er som motorcyklist, og der er derfor stor risiko for at en uopmærksom bilist overser en motorcykel, der jo syner langt mindre end en bil, hvilket ofte får fatale følger for motorcyklisten.

Artiklen kan downloades i .rtf - format her

SE OS

- hovedbudskabet i kampagnen er meget enkelt, nemlig at vi alle skal blive bedre til at se hinanden i trafikken, og det gælder både bilister og motorcyklister.

Hvert år når motorcykelsæsonen starter med at de 2-hjulede bliver trukket ud, så oplever vi ofte at bilister, som ikke i adskellige måneder har set motorcyklister i trafikbilledet bliver overrasket over at nu er de der igen. Derfor bliver der ofte foretaget manøvrer som f.eks. U-vendinger, venstresving og vognbaneskift uden tanke for at det faktisk kan skabe en utilsigtet farlig situation for en motorcyklist.
Og når motorcyklisterne i vinterperioden har været fraværende i trafikbilledet, så bliver de simpelthen ikke set, fordi bilisterne ikke forventer at se motorcyklister. Den tilvænning af observationer i trafikken bliver ofte fejlagtigt beskrevet som om motorcyklisterne bliver forvekslet med knallerter.
Rigtig mange biler er efterhånden udstyret med GPS-anlæg og andre tekniske hjælpemidler til bakning, parkering o.s.v., men ingen biler er endnu udstyret med elektronisk observation af motorcyklister, som kommer på en vej vinkelret på bilistens kørselsretning. Krydsningsuheld er derfor et emne, som indgår i denne kampagne.
Det samme gælder bedømmelse af modkørendes hastighed. Her viser statistikkerne med al tydelighed, at det som oftest får fatale følger, når der sker frontalkollissioner, uanset hvilke køretøjer der er tale om. Overhalingsuheld, hvor modkørende fejlbedømmer hastighed og afstand til den modkørende, sker hyppigt i den daglige trafik og giver mange farlige situationer, men når det så i nogle tilfælde går galt, så bliver konsekvenserne voldsomme set i relation til den mulige tidsbesparelse, der kunne være opnået ved at gennemføre overhalingen.

Omdrejningspunktet for "Se Os"- kampagnen er således at få sat opmærksomheden på hinanden i trafikken, og samtidig give gode råd til såvel bilister som motorcyklister – disse råd er både i den trykte folder, der vil være at finde rundt om på bl.a. tankstationer på motorvejsnettet samt bliver delt ud på Biler i Bella ved afslutningen af uge 12.
De gode råd er også at finde på nærværende hjemmeside under samme faneblad som de mest hyppige uheldssituationer, der giver fatale følger for den bløde part uden karrosseri.

Artiklen kan downloades i .rtf - format her

Redigeret 3. oktober 2013